Autorizace partnerského serveru na radioo.cz
Název Rádia
Server : Port : 
Heslo

Rádia, která si uměle vytváří posluchače skrytými přehrávači na různých stránkách
budou v systému radioo.cz zablokována !!.